Wat ik doe

Een zoektocht naar verbinding in je omgeving, job, gezinssituatie,...

Een psychosociale begeleider of counselor gaat op een laagdrempelige manier aan de slag met moeilijkheden of klachten die zich uiten op verschillende manieren. Dat kan in een relatie zijn, op het werk, thuis,... Maar ze kunnen ook materieel van aard zijn, bijvoorbeeld een een woonkwestie of financiële problemen.
Een persoonlijke groei en verbetering van het algemene welzijn in het dagelijkse functioneren is telkens de hoofddoelstelling van een begeleidingstraject.

Mijn interesse als psychosociaal begeleider en counselor ligt in wat mensen motiveert en doet bewegen, in de verbinding met onszelf en anderen. We zijn namelijk voortdurend in beweging, relationeel en professioneel. Op onze weg botsen we allemaal wel eens op hindernissen, of er loopt iets mis in onze relaties met ouders, vrienden, collega’s... Zo'n hindernis kan al snel uitgroeien tot een huizenhoog probleem, dat je ambities of persoonlijke ontwikkeling sterk bemoeilijkt. De weg uit zo'n impasse lijkt soms lang en onzeker. Dat kan erg frustrerend en belastend zijn, voor jezelf én je omgeving. Maar het kan ook heilzaam en bevrijdend werken, wanneer er een oplossing of uitweg is die de mist doet verdwijnen.

Tijdens dat traject tracht ik jou te helpen. We staan stil bij die thema’s die jou bezighouden. Zo proberen we een ruime kijk te ontwikkelen op de hindernissen in jouw leven, die jij als problematisch ervaart. Tegelijk gaan we op zoek naar positieve elementen, hulpbronnen en streefdoelen die we inzetten als houvast binnen het begeleidingstraject.

Ik luister vanuit een open en respectvolle houding, zodat ik je kan ondersteunen en adviseren omtrent je twijfels en onzekerheden. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met je eigen tempo en persoonlijkheid. Ondertussen tracht ik je te begrijpen, te ontdekken wat je wil en graag wil doen in je leven. Zo kunnen een specifiek probleem aanpakken en oplossen, en naar een positief perspectief toe werken.

Ik werk als 'systemisch counselor' vanuit een contextueel kader. Dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit jezelf, in je huidige situatie en context (of systeem). Erg belangrijk in deze aanpak is je omgeving: we gaan kijken welke mensen jou omringen, en wat dat precies voor jou betekent. Je bent als mens immers geen eiland, je bent verbonden met een brede sociale context (ouders, zussen en broers, grootouders, het eigen gezin, kinderen, vrienden, collega’s). In dit traject besteden we doorgaans ook aandacht aan jouw opvoeding en de invloed van vorige generaties (ouders, grootouders) op jouw leven en waar je nu staat. Deze context heeft namelijk ook invloed op jouw kinderen, kleinkinderen…

 

Thema’s waarin ik jou kan begeleiden:

  • Je wil je graag beter in je vel voelen in je job, gezinssituatie,...
  • Relaties, gezin en omgeving: je ervaart moeilijkheden in relaties, of een gebrek aan (oprechte) verbinding in je gezin, familie, vriendenkring, op de werkvloer. Dit gebrek aan verbinding bezorgt je stress, familiale of emotionele problemen, conflicten, verstoorde werkrelaties,...
  • De zoektocht naar zelfontplooiing en een zinvolle(re) invulling van werk en vrije tijd.
  • Een luisterend oor bij verdriet, boosheid, angst.
  • Je worstelt met allerlei levensvragen of zingeving.
  • Het leren beheersen en aanpakken van innerlijke conflicten.
  • Het afbakenen van grenzen in werk en privé.
  • Je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Zorgen of twijfels bij adoptie.
  • Je gezondheid: voeding, bewegen, gezonder eten, ...

 

Vragen over wat ik eventueel voor jou kan doen? Contacteer me

pexels-photo-1009355